Centre d'Estudis Unitat Popular

MEMÒRIA

Treballem per la recuperació de la memòria i estudi de la història de l’Esquerra Independentista
amb l’objectiu de (re)construir el passat d’aquesta, no només a través de la seva evolució orgànica
sinó també tenint en compte la perspectiva sociològica i d’agregació social
de pensament i lluites dels darrers anys.

Centre d'Estudis Unitat Popular

PENSAMENT

Treballem per la creació d’un laboratori d’idees amb l’objectiu de generar espais d’estudi,
anàlisi i debat que es concretin en l’elaboració de materials de reflexió política que permetin
contribuir a la difusió i permeabilització al conjunt de la societat dels nostres postulats,
així com permetre l’intercanvi d’idees i treballs amb espais i agents polítics amb els quals
existeixin visions polítiques similars.

Centre d'Estudis Unitat Popular

FORMACIÓ

Treballem sistematitzar, democratitzar i transversalitzar els projectes formatius,
preexistents i futuribles, tant de caràcter intern com de caràcter extern,
des de l’àmbit més estrictament pràctic i d’incidència política al treball polític teòric.

per interpretar i transformar la realitat

ONZE REVISTA

Una revista on construir el present obrint nous espais d'anàlisi,
reflexió i debat que siguin sempre finestres que serveixin per avançar.

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I PENSAMENT

SERRA I PUIG

Treballem sistematitzar, democratitzar i transversalitzar els projectes formatius,
preexistents i futuribles, tant de caràcter intern com de caràcter extern,
des de l’àmbit més estrictament pràctic i d’incidència política al treball polític teòric.